Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató

Bevezető
Általános tudnivalók
Regisztráció
Árak
Fizetési módok
Szállítás
Egyéb

Caff Borghi Hungary Általános Szerződési feltételek

Bevezető

Ez a tájékoztató a Caffe Borgi Hungary  által üzemeltetett internetes webshopban történő vásárlás feltételeit tartalmazza.

Amikor Ön a megrendelését jóváhagyja, akkor a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja

Kérjük, hogy rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!

Amennyiben igénybe veszi az weboldalunk szolgáltatásait és a Caffe Borgi Hungary-nak rendelést küld el, azzal egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja a feltételeket.

Caffe Borghi Hungary fenntartja a jogothogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a vásárlási feltételeket, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes feltételeket.

A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Caffe Borgi Hungary és a rendelést leadó magánszemély vagy jogi személy (cég) – továbbiakban: megrendelő – között.

A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.

megrendelő a Pénztár oldalon a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával fogadja el a vásárlás feltételeit.

Általános tudnivalók

A megrendelések feladása a Caffe Borgi Hungary webshopjába kizárólag elektronikus úton lehetséges, az interneten keresztül a https://caffeborghi.hu webcímen.

Telefonon, e-mail-ben, levélben leadott rendeléseket a webshopban nem áll módunkban elfogadni.

megrendelésekről elektronikus úton visszaigazolást küldünk.

Caffe Borgi Hungaryaz adatok valódiságát ellenőrizhetiFenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétőlindoklás nélkül – a vételár kiegyenlítése előtt bármikor – elálljunk.

Regisztráció

Webshopban vásárlás előtt a regisztrációra nem kötelező, de ajánlott, mert visszatérő vásárlóként már nem szükség újra megadni az adatokat. Rendeléskor az azonosító adatok megadására, a szállítási és számlázási adatok kitöltésekor kerül sor. A hiányosan, pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. A rendelések csak a közölt feltételek együtt érvényesek. Amennyiben a megrendelő hibás e-mail címet adott meg, mi telefonon felvesszük vele a kapcsolatot. Ha a telefonszám is hibás akkor elállunk a teljesítéstől.

Árak

Az webshopban feltüntetett árak az érvényes bruttó fogyasztói árak.

Előfordulhat azonban, hogy technikai hiba miatt téves ár jelenik meg a webshopban, vagy a megrendelt áru a már meglévő készletből nem teljesíthető, ebben az esetben az áru elküldése előtt egyeztetés céljából telefonon (vagy e-mailben) megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.

Amennyiben valamely rendelés – bármilyen okból – módosul, összevonásra kerül egy másikkal, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

Fizetési módok

A megvásárolt áru(k) kifizetése kétféle módon történhet:

Készpénzzel, az áru átvételekor
Előre történő banki átutalással

Szállítás

Személyes átvétel a Caffe Borgi Hungary székhelyén ingyenes.

Házhoz szállítás: Futárszolgálaton keresztül. A leadott és visszaigazolt rendelést követő 4 munkanap.

CaffeBorghi Hungary
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

A szerződő felek

EladóCaffe Borgi Hungary
Vevő: Caffe Borgi Hungary weboldalon bemutatott termékek megrendelője, vásárlója.
Weboldal: A Mohácsy Ágnes EV által, a https://caffeborghi.hu URL címen üzemeltetett weboldal
Termékek: A Weboldalon található kávék és kávéhoz köthető eszközök.

Ptk.:A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Kormányrendelet: A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet

Üzemeltető (eladó) adatai:

Név: Caffe Borgi Hungary
Székhely: 2071 Páty, Iskola u. 1/B
Adószám:
Elektronikus elérhetőség: caffeborghihungary@gmail.com
Mobil: +36/20/6272-424

III. Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya

A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között kávé termékek és egyéb kiegészítő termékek adásvételére terjed ki.

A jelen üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal külön megállapodásban eltérhetnek.

A Vevő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó által üzemeltetett weboldalon megjelölt határidőre elvégzi a Vevő által megrendelt cukrászati termék(ek) elkészítését.

A megrendelhető Termékek bemutatása és megrendelése

Az Eladó a weboldalon online megrendelési felületet biztosít a Vevő részére, amely megrendelési felületen az Eladó a termékeket megrendelésre kínálja fel a weboldal látogatói számára. A Vevő az online felületen tudja a termékeket megrendelni, majd készpénzzel tudja a termékek ellenértékét kiegyenlíteni a megrendelt termékátvételével egy időben, az eladó székhelyén.

Amennyiben a Vevő által megrendelni kívánt termék az Eladó saját készletéből vagy egyéb forrásból beszerezhető vagy elkészíthető úgy a rendelést az Eladó teljesíti.Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Vevőt elektronikus levélben értesíti. Ha az Eladó sem saját készletéből, sem egyéb forrásból nem tudja beszerezni a Vevő által megvásárolni kívánt terméket, az Eladót emiatt felelősség nem terheli.

A megrendelt termékek jellemzőit a Vevő az adott termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen.

A szerződés létrejötte

Az Eladó és a Vevő között a szerződés a weboldalon a “Megrendelés küldése” gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről az Eladó a Vevő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.

Az árajánlat és a szolgáltatás díja

A weboldalon az egyes termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a termékek vételára. A feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét is tartalmazza.

VII. A megbízástól való elállás

A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Vevő nem kérheti a megrendelés módosítását. A megrendelés elküldését követően a Vevő – a Korm. rendelet 5. § c) pontja értelmében a szerződéstől való elállásra a kávé termék vonatkozásában nem jogosult.

Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Vevőt megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Vevő köteles az Eladót az elállásról haladéktalanul értesíteni.

VIII. A megbízás teljesítése és a fizetés

A megrendelt Terméket a Vevő az Eladó weboldalán kiválasztott módon veszi át és átvételkor a rendelésben vállalt fizetési módon egyenlíti ki annak ellenértékét.

Személyes átvétel a Caffe Borghi Hungary székhelyén (2071 Páty, Iskola u. 1/B..) a megrendelés leadásakor megjelölt időpontban.

A megrendelés alapján fizetendő végösszeget a megrendelés összesítőjét és minden költséget a visszaigazoló elektronikus levél tartalmazza.

számlát vagy nyugtát a Vevő az átvételkor kapja meg.

Minőségi kifogás és szavatosság

Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított termékekre.

Amennyiben a termékkel szembeni minőségi kifogás a termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), a Vevő a kifogását a termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval vagy annak megbízottjával.

Amennyiben a termékkel szembeni minőségi kifogás a termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Vevő legkésőbb a termék átvételétől számított 24-48 óráig jelezheti az Eladónak.

Ha a megrendelt termék hibás, akkor azt az Eladó díjmentesen kicseréli. Amennyiben az Eladó a hibás termeket azonos termékre kicserélni nem tudja, úgy a Vevő választásától függően az Eladó a megrendelt terméket másik termékkel helyettesítheti, vagy a vételárat a Vevő részére visszatérítheti.

Az cukrászati termék a weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól, a méret kialakítás és díszítés vonatkozásában apró eltéréseket mutathat, amely apró eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.

Kártérítési felelősség

Az Eladó kizárja a felelősségét a termék késedelmes leszállításából eredő, a megrendelés értékét meghaladó kár tekintetében.

Adatvédelem

Az Eladó Vevőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez, valamint saját termékei és szolgáltatásai népszerűsítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbíthatja.

XIII. Záró rendelkezések

A jelen üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Vevő elfogadja az üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit

Páty 2019. január 08.

Caffe Borghi Hungary

Üzemeltető